Bolshaw skausmas skausmas

Prisimenu, kaip 92 bandžiau bent jau ką nors iš "Kommersant", kad išsiųstų į Austrijos Alpius, kad išbandytumėte garsaus prekės ženklo sportininkus - niekas nenorėjo išgirsti, kad būtų būtina pakilti 7 val. Iš kokios patirties norite juos išsaugoti?

Kad esame rūkaliai suvokiame ir tuomet, kai mums baigiasi cigaretės ir užklumpa panikos jausmas arba kai būname tokiose situacijose, kuriose visuomenė mums ne­ leidžia rūkyti ir dėl to išgyvename netektį bei liūdesį. Tai toks gyvenimas, kai jūsų gaili ir jus niekina kiti žmonės. Tačiau pats blogiausias buvimo rūkaliumi aspektas - tokia dalia tenka visose kitose srityse protingiems, laimingiems, sveikiems ir patraukliems žmonėms, kurie savęs nekenčia kiekvieną kartą, kai vyksta gąsdinimo vėžiu kampanija, kai į juos neramiai žiūri šeima, kaskart, kai jiems neleidžiama rūkyti arba kai jie būna vie­ ninteliai rūkaliai nerūkančiųjų draugijoje.

Vertėtų atmintinai išmokti keturias paskutines pastraipas, taip pat ir dvi tolimesnes, ir, kai kitą kartą rūkalius, nesvarbu, jau­ nas ar senas, rūkantis tik retkarčiais ar užkietėjęs, pasakos jums, kad rūko dėl bolshaw skausmas skausmas, jog pats taip nusprendė, tiesiog išpyškinkite jiems tas pastraipas. Žinoma, jie mėgins pateisinti neigiamus rūkymo aspektus pasakodami, kokio malonaus atlygio sulaukia, dalyvaudami šiose virvės traukimo varžybose: kaip rūkymas mažina įtampą ir nuo­ bodulį, kaip padeda susikaupti ir atsipalaiduoti.

Kad ir ką jie kal­ bėtų, tačiau rūkymas ne tik nedaro nė vieno iš šių dalykų, bet ir yra labai reikšminga įtampos bei nuobodulio priežastis, ir iš tiesų trukdo atsipalaiduoti ir susikaupti. Jei esate rūkalius, galbūt abejojate pastarosios pastraipos tei­ 25 singumu.

Vėliau aš paaiškinsiu, kaip atsiranda ta iliuzija. Tačiau negalite ginčytis, kad, kol neįkliuvote j nikotino spąstus, nejau­ tėte nei noro, nei poreikio rūkyti tam, kad atsipalaiduotumėte ar susikauptumėte, ar kad įveiktumėte stresą ar nuobodžias situaci­ jas.

Be galo absurdiška manyti, kad kas nors pats nuspręstų tapti rūkaliumi arba kad tokį gyvenimą būtų galima vadinti maloniu. Didžiausias planetos silpnaprotis tyčia nenuspręstų tapti rūkaliu­ mi, ką jau kalbėti apie protingus žmones, kokie dauguma rūkalių ir yra. Ši apgaulinga jausena yra didžiausia nikotino spąstų sąjungi­ ninkė.

Nustokite save apgaudinėti. Štai faktas - vien Didžiojoje Britanijoje daugiau nei vaikų kasmet įkliūva į nikotino spąstus. Kodėl manote, kad jūsų vaikams tai negresia? Dėl to, kad jie jums pamokslavo apie rūky­ mo blogybes? Skausmas bendrų rankų šepečiai jie nekenčia to kvapo? Nes jiems papasakojote apie rūkymo keliamus pavojus?

Nustokite save apgaudinėti, visa tai taikytina kiekvienam vaikui, tačiau vis vien kiekvieną savaitę įkliūva daugiau nei vaikų. Galbūt nematote reikalo nerimauti, bolshaw skausmas skausmas jūsų vaikas dar ne­ įkliuvo? Nėra nieko suktesnio, išradingesnio ir sąmojingesnio nei nar­ 26 Oficiali paauglių rūkymo statistika kelia siaubą, ypač jei pa­ žvelgtume į jaunas mergaites: rūko viena iš trijų penkiolikmečių mergaičių.

Galbūt tai jūsų ypatingai nejaudina, kadangi esate vi­ siškai tikras, jog jūsų mergaitė bus viena iš tų nerūkančiųjų. Viena iš trijų penkiolikmečių - tai gana šokiruojanti statistika.

AM + FOJE = 30 (Andriaus Mamontovo jubiliejinis koncertas) 2013 WEB

Tačiau su laiku išmokau abejoti bet kokia statistika apie rūkalius ir visai nesvarbu, kokie nuoširdūs ir skrupulingi būtų statistikos sudarinėtojo siekiai. Svarbu atminti, kad visi narkomanai meluoja apie savo pri­ klausomybę. Taip pat svarbu atminti, kad įmanoma įrodyti, jog koks nors žmogus rūko, tačiau neįmanoma įrodyti, kad koks nors konkretus bolshaw skausmas skausmas nerūko.

Per visus tuos metus, kai kovoju su tabako pramone, keletą kartų mane pasiekė bolshaw skausmas skausmas, kad Alienas Carras vėl pradėjo rūkyti. Niekuomet nesugebėjau susekti, kas skleidžia tokius gandus, tačiau negaliu apsakyti, kokį nusivylimą jaučiu, negalėdamas to padaryti.

Prieš keletą metų manęs paprašė pabendrauti su vienos gar­ sios mergaičių mokyklos paauglių grupele, nes tikėjosi, kad su­ gebėsiu įtikinti mesti rūkyti tas mergaites, kurios jau užkibo, ir padėti toms, kurios dar nepapuolė į spąstus. Į tą oficialią statistiką, kad rūko viena iš trijų penkiolikmečių mergaičių, aš jau iš anksto žvelgiau skeptiškai.

Man atrodė, kad eidamos į mokyklą ir atgal, rūko visos tos mokyklos mergaitės. Mergaičių mokykloje norėjau, kad jos jaustų, jog gali kalbėti laisvai.

Todėl pareikalavau, kad salėje nebūtų jokių mokytojų. Iš mano pusės tai buvo drąsus prašymas. Tuo metu aš jau žinojau apie tą spragą tarp skirtingų kartų ir kad tos mergaitės mane lai­ kys tiesiog dar vienu senu sukriošėliu, kurį joms atsiuntė nuobo­ džiai pasakoti apie rūkymo blogybes. Apie mergaičių mokyklų gyvenimą iki tol žinojau tik iš filmų apie Sent Trinianą5. Nesu 4 Raynes Park - Londono priemiestis vert.

Toms mergaitėms jaučiu didžiausią pagarbą. Joms nebūtų prireikę daug pastangų su manimi susidoroti. Tuomet man jau at­ rodė, kad praktiškai neįmanoma padėti paaugliams praregėti. Ta­ čiau neįtikėtinas tų mergaičių nuoširdumas ir brandus jų elgesys įkvėpė manyje ryžto rašyti šią knygą ir suteikė viltį, kad mums gali pavykti apsaugoti savo vaikus nuo pakliuvimo į baisius nar­ komanijos spąstus.

Nes jeigu nesulaikysime jaunimo nuo pakliu­ vimo į tuos spąstus, tai niekuomet nesunaikinsime pačių spąstų. Užuot paklausęs, kokia tų mergaičių dalis rūko, paklausiau priešingai. Man labai sunku tuo patikėti. Neabejoju, kad per savo gyvenimą visi yra pabandę rūkyti gydymas kineziterapija sąnarių vieną cigaretę, net jei tai darė tiesiog iš smalsumo.

lengvasbudasmestirukyti-Flip eBook Pages - | AnyFlip | AnyFlip

Jei kuri nors iš jūsų nėra rūkiusi nė vienos cigaretės, prašyčiau pakelti ranką. Maždaug to aš ir tikėjausi.

Tuomet paprašiau jų nuleisti rankas, o likusias merginas pakelti savąsias. Nutiko taip, kad iš pakėlusių rankas mergaičių, nulei­ do tiktai 10, ir dauguma iš jų tai padarė tik po nedidelės pauzės. Turiu prisipažinti, kad tai mane sukrėtė. Anestetikas geliai ir tepalai sąnarių, kad bu­ vau skeptiškas dėl oficialios statistikos, jog rūko kas trečia pen­ kiolikmetė, tačiau net ir man buvo sunku susitaikyti su tuo, ką matau.

Paprašiau visų mergaičių nuleisti rankas. Tačiau tikėjausi, kad atsakydama į mano klausimą, bent viena mergaitė pakels savo ranką. Iš tiesų daugmaž 10 mergaičių pakėlė savo rankas, tarp jų ir viena dvylikametė. Dėl jų nuoširdumo likusi auditorija pradėjo krizenti. Kai kartą suvokiate, kad papuolėte į spąs­ tus, bent jau pajuntate norą iš jų vaduotis, tad atsiranda ir šiokie tokie šansai išsilaisvinti. Jei nesuvokiate atsidūręs spąstuose, tai nejaučiate jokio ,noro vaduotis, tad negalima ir tikėtis, kad pavyks sėkmingai tą padaryti.

Šio skyriaus tikslas - panaikinti bet kokį apgaulingą saugumo jausmą, kad jūsų vaikas neįklius į priklausomybės spąstus. Net tos 10 mergaičių, kurios atsispyrė pagundai surūkyti tas pirmąsias cigaretes, nebuvo saugios, kaip ir tas nedidelis būrelis mergaičių, kurios gyvenime bolshaw skausmas skausmas tik po vieną cigaretę. Nebuvo jokios ga­ rantijos, kad kuri nors iš jų neįklius vėliau.

Pavojus nepraeina su pilnametystės pradžia, jis egzistuoja visą gyvenimą. Naujas vai­ kinas, nauja draugų kompanija ar naujas darbas - yra daugybė veiksnių, kurie gali suvilioti tiek vaiką, tiek suaugusįjį išmėginti vos vieną cigaretę. Mūsų klinikose dažnai apsilanko klientų, kurie neužkibo iki trisdešimties, keturiasdešimties ar net penkiasdešimties.

Aš tik nustebau, kad po pietų jie nepadarys teatrų trijų valandų darbo dienomis? Tai yra apie tą pačią įmonę. Visiškas idiotas, sąžiningai. Naktinis direktorius ir naktinis kuratorius bolshaw skausmas skausmas taip pat mūsų istorija, kurią daugelis žmonių dabar praktikuoja vienoje ar kitoje formoje.

Tačiau mažai tikėtina, kad kažkas iš direktorių pradės reguliariai keisti drabužius į Liudmila Nikolaevna spragų ir susitikti lankytojus į registratūroje deja, realus Liudmila Nikolaevna ne tapti. Bet aš nenoriu. Bet čia iš karto daug priežasčių. Aš turiu du didelius projektus Niujorke, muziejaus parodoje Londone ir keletas grupių istorijų visame pasaulyje, jau nekalbant apie du naujus spektaklius, vieną Maskvoje ir vieną Londone. Aš tiesiog fiziškai net nekenkiu Solyanka.

"Poveikis yra viena iš meninės kalbos dalies." Interviu su Fedor Pavlovy-Andreevich

Ir aš nesu visiškai sąžiningas, sutinku su valstybės žaidimo taisyklių - aš nežinau, kas mano kitas darbas bus vykdomas ir neturės paaiškinti savo valstybės viršininkų į savo galvas, kodėl jie yra tokia keista asmuo, esantis biure pagal kontrolės tarnybą. Ir mokesčių mokėtojai - ar jiems reikia?

Ne, aš net nemanau apie tai. Laimei, yra privačių pinigų ir erdvių, kurių savininkai nereikia įtikinti - jie patys nori dirbti. Gaila, kad ji nebus Rusijoje. Šis senas vaizdo kasetė turi būti susukta prieš kelerius metus. Tada Vladimiras Philipovas pasirodė Maskvos kultūros katedroje, žmogus, kuris atnešė reikiamą prasmę ir ramiai pasitikėjimą - būtent tai padėkojo pastaraisiais solijaus metais ir daug daugiau Maskvos kultūros - jis puikiai sugebėjo išgirsti ir būti išgirdo.

Lapkričio mėn. Jis nuėjo į kitą darbą. Tačiau net anksčiau, šių metų rugsėjį bolshaw skausmas skausmas Rita Obien, pagrindinis soliunka kuratorius - ir apskritai kuratorius, su kuriuo mes sugalvojome ir kalbėjome apie veiklos rezultatus ne tik Maskvoje, bet ir Pavyzdys, San Paulo pastaraisiais metais, - Taigi, mes nedirbome atidaryti vieną svarbią parodą, ką tik išrado katya nesashevaya.

Buvo priežasčių priežasčių, aš vis dar nenoriu kalbėti apie juos, bet tapo aišku: mano laikas sankane nuvalyti, sprogo, atėjo laikas. Tada aš pradėjau galvoti, kaip geriausiai tai padaryti. Jis pradėjo įtikinti vienintelį žmogų pasaulyje, galinčią toliau vadovauti Sankanui, imtis bylos.

Katya Bocar, mano, tikriausiai, pagrindinis bendrininkas ir asmuo, kuriam aš kramtyti mano darbo laikrodį buvo daugiau nei dešimt metų, sutiko pereiti skausmas dešinėje peties sąnario priežasties Solyanka iš Maskvos į šiaurę kaip tuo metu, kai sutikau judėti Maskvoje iš Niujorkotęsdamas tai, ką mes padarėme, ir ką ji per pastaruosius ketverius metus gyveno.

Esu labai laimingas, nes viskas buvo lėmė, - žmonės, kurie mėgsta sollyan ir kurie nepraleido parodų ten, tikrai bus labai įdomu. Ir aš ne paneigsiu niekur ir aš padėsiu - šiek bolshaw skausmas skausmas daugiau nei atstumu nei anksčiau, antraštės patikėtinių Solyanka valdyba ir toliau kartais grįžti su atskirais projektais, įskaitant kai kurie iš jų jau buvo sankano tradicijos. Dešimtojo dešimtmečio pabaigoje jis pradeda gaminti projektus šiuolaikinės kultūros srityje.

Fyodoras savo pirmąjį darbą gamina kaip teatro režisierius - ir nuo to laiko padarys pusę dešimčių spektrų Rusijoje ir užsienyje.

Nuo m. Fedoras dirba su centru, pavadintu "Sun".

"Poveikis yra viena iš meninės kalbos dalies." Interviu su Fedor Pavlovy-Andreevich

Meyerhold į Maskvą, atleidžiant daugybę projektų žanre "Dramtane". Žaisti "Bifem" ant žaidimo L. Harms buvo apdovanota dviem nacionalinės prizo nominacijomis "Golden Mask". Visiškai pertrauka m. Viduryje su televizija ir žiniasklaida, nuo m. Fedoras orientuotas į savo meninį darbą - daugiausia veiklos ir diegimo srityje. Įrengimas ir spektaklis "Batatodrom" o Batatodromo pateko į trumpą sąrašą osios "Arte Laguna" m.

Ir spektaklis buvo pristatyta parodoje Arsenale, Venecijoje. Jo darbai buvo įtraukti į kolekciją "Marina Abramovich ir spektaklio meno ateitis"kurį paskelbė vienas iš pagrindinių "Prestel" leidėjų, kurie specializuojasi meno, architektūros ir dizaino knygose. Valstybės galerijos direktorius, direktorius ir direktorius Solyanka Fedor Pavlov-Andreevicho direktorius mano, kad viskas gali būti pageidaujama, jei pageidaujama. Mes nusprendėme išsiaiškinti, ką vis dar turiu, patikimomis technologijomis ir kalbėjau su "Skype" Su Astat Fedor Pavlova-Andreevich vienoje vietoje kelias dienas iš eilės yra neįmanomas.

Čia ji atstovauja menininkams metinėje hibridinio meno "Lexus" hibridinio meno parodoje, tai dokumentai savo pasirodymų serijos Šri Lankoje ir jau plaukioja į savo parodos atidarymą Brazilijoje. Susitikome su "Skype" menininku, paklausti, kaip valdyti viską ir nedelsiant, kodėl nusirengimas ir kur artimiausioje ateityje ieškoti savo naujų projektų. Pokalbis pasirodė atviras. Fedor, pirmiausia noriu pasveikinti jus su kita paroda Lexus hibridinis menas.

Eižai stovėjo iki paskutinio, patikrinome. Auditorijos interesai priklauso nuo to, kaip viskas yra supakuota. Kas yra šių bolshaw skausmas skausmas projektas jums skiriasi nuo ankstesnio? Ir mano didžiausias pasididžiavimas yra tas, kad keli menininkai sukūrė visiškai naujus meno kūrinius, specialiai "Lexus" hibridinį meną.

Tai yra, mes atvykome iš anksto į Maskvą, visas teatras "Rusija" buvo naršoma, ir viskas nusprendė. Apskritai, šių metų parodoje buvo labai bolshaw skausmas skausmas mano asmeninės atsakomybės už turinį dalis. Yra tokių gana vulgary Notepads - meno, kurį aš matau ir myliu - ir jūs įdėjote nuotraukas apie norimus darbus, ekspozicija buvo mano asmeninė panaši notepad.

Ir manydami, kad mano skonis, kaip pasakyti, ne visada sutampa su kitų žmonių skonio. Aš tikrai bandžiau, kad tai buvo tik tokie darbai, kurie yra suprantami visiems, ar močiutė, laikoma per Puškino aikštę, katę, gyvenančią šiame pastate, arba trejų metų vaikas, - ir beveik visi Pateiktus objektus galima pastebėti be jokių kovinių preparatų Socrizio srityje.

Galų gale, kai einate į kambarį, už kurios grojo fortepijono muzika, ir matote dviejų pianistų veidus, kurie žiūri į jus ir Jų rankos kabo ore - ir jie žiūri į tave, ir atrodo, ir atrodo, - ir tada jūs spjaudi ant šio dalyko, eikite, uždarysite duris už tavęs, ir tuo pačiu bolshaw skausmas skausmas muzika pradeda žaisti dar kartą The Vokiečių dailininko Annese Kars "Du žaidimai viename dalyke"tada jūs tiesiog ir suprantate Tai viskas, ką norite žinoti ir ką norite dalyvauti, einame išorės pasiekti - kur mes ne.

Dailininkas, atlikėjas, meno vadovas, gamintojas, rašytojas, galerijos direktorius - ir tai ne viskas. Kaip jūs valdote su visais šiais socialiniais vaidmenimis vienu metu? Tiesą sakant, visi mano vaidmenys yra vienas vaidmuo. Tai tiesiog labai sunku paaiškinti žmonėms ir kad jie tiki, kad jūs gimėte, kad esate klojami ant genties ir genties daryti dešimt atvejų. Kas tik nesistengė perdaryti manęs. Mano mėgstamiausia muzikos mokytoja, Natalija Petrovna Petrovas, kai buvau 5 metai, visą laiką paskelbiau šias linijas nuo Barto: "Drama, apskritimas į nuotrauką, ir aš taip pat dainuoti medžioklę.

Nes aš nedelsiant nustojau už figūrą čiuožti iš muzikos mokyklos, ir iš ten iki mano žaidimo repeticijų, esant 6 metų amžiaus, aš jau repetavo, aš pradėjau anksti. Na, vis dar yra žmonių, bandančių man pasakyti: sustabdyti, sutelkti dėmesį, tai tik tai, ką jūs geriau. Ir aš tiesiog gyvenu, kaip galiu. Tai yra, aš būčiau būtent tai, ką turėčiau ir mažiau. Šiandien, mano dideliam džiaugsmui, atėjo laikas, kai nebereikia paslėpti, niekam nėra vardo.

Jūs sakote "menininkas", ir visa tai viename kartą. Nereikia kalbėti apie bet kokį meno vadybininką ar rašytoją ar atlikimą, viskas yra įtraukta į "menininko" sąvoką. Bet viskas ir tuoj pat, tai vis dar sunku. Aš gyvenu istorijas. Gyventi ir apie dabartinius. Mes esame čia su kine ir clemence kino ir fotografo Igor Afrikos, mes pašalinti istoriją apie juodą vaikiną - parduotuvę, kuri praėjusiais metais nukryžiavo už vagystės ant lempos, kaip ir vergijos laikais.

Rytoj mes susieti mane su žibintu, turiu pateikti 7 valandas, nes ši serija Afro-Brazilijos muziejui Sao Paulo vadinamas "laikinais paminklais" : kiekvienas paminklas buvo 7 valandos, ir tada yra nuotrauka arba vaizdo įrašas arba tas ir kitas. Jau yra pasirengęs darbas: aš sužinojau pagal vietinio žvejo lyderystę, o po savaitės mokymas buvo pakilęs ir patikrinti 7 valandas - nuo 8 val iki 3 val. Tiesiog vergai, norintys atsikratyti naktį, kai niekas nematė, pakilo ant palmių ir kasinėmis sėklomis, kurios tomis dienomis labai vertinama.

Šios sėklos, kurias jie parduoda juodojoje rinkoje, ir pajamų pinigai buvo nukopijuoti, gerai, o galų gale jie pakeitė savo laisvę. Ir darbas vadinamas "laikinojo paminklo N1", tiesiog apie laisvę. Kaip pasiruošti ir atlaisvinti kūną? Aš kovoju už savo kūną vienu metu keliais būdais. Viena vertus, aš kasti save su mokytojų pagalba: Cyril juoda "Jogos klasės", Tanya Domovtseva ir Ani Luneganova Maskvoje, Šri Darm Mitters ir Lady Ruth Niujorke, Agustina Aguerrererery Rio ir kitų mentorių svarbu Man: "Aš savo kelią į naudingų ir nenaudingų fosilijų indėlius, pirmiausia bandau išvalyti, antrasis - išmesti.

Tai joga.

Nuo pirmosios ðios knygos laidos að gaunu atsiliepimø tiek ið þmoniø, besikreipusiø á mane konsultacijos, tiek ið knygos skaitytojø.

Aš taip pat darau jėgų praktikus. Maskvoje aš einu į Dima Dovany į Repacklik, tai yra nuostabi - klasikinis pianistas, kuris tapo treneriu stiprumo ir pilates. Mes kalbame apie muziką ir sugalvojome skirtingus nuostabius būdus, kaip išspręsti proto galios klausimą. Apskritai, aš turiu kiekvieną dieną praleisti laiką joga ir tris ar keturias savaites per savaitę, nepriklausomai nuo skrydžių, aš duodu valandą ar kitą jėgą.

Na, tada Cyril Black moko mane labai įdomių dalykų. Pavyzdžiui, kaip patekti į savo akis, kaip įsiskverbti į savo kvėpavimą, kaip sulenkti koją be lenkimo. Ir kaip atėjote išsiųsti kaip savo meninės kalbos priemonę? Tai nėra vienintelė priemonė. Tai yra viena iš kalbos dalių. Tai tik daug daugiau skubėjimo į žmonių akis, o ne taip patiria stebint spektaklį.

Bolshaw skausmas skausmas nėra netikėtumų, kad tapyboje yra įvairių tipų naftos dažai. Tačiau nuogas našumo kūnas iš karto paverčia šį menininką į tikslą.

Paprastai tai yra gera, nes tai daro labai siauras ir kūdikių žanras populiaresnis. Tačiau, kita vertus, jei jūs "Google" mano vardas rusų kalba, tada antroji eilutė - "Fyodor Pavlov-Andreevich nuogas". Ir ten buvo net pora dienų, kai kažkas man pasakė, Yandex už žodžio "menininkas" pirmos eilutės, buvo pabrėžta ši tema Wikipedijoje, ir antrasis - "menininkas Fyodor Pavlov-Andreevich atėjo į Midsummer Night Festival 's Dream Nude. Daugeliu atvejų ir daugeliu stipraus darbo nėra toks nuogumas.

Ji panaši į morgos nuogas, krikšto aukštį, aukštį, galų gale, dujų kameroje. Ji yra apie nulį. Niekas neturi klausimų Kalbant apie skulptūrų ar poveikio paveikslą - Insagram nepašalina "Selfie", nušautas nuo genitalų Dovydo fone Italijos kieme Puškino muziejuje.

Michelangelo nedelsiant eina į nebuvimą. Todėl žmonės, kurie žiūri į meną su palūkanomis, užtruks šiek tiek laiko priprattų prie to, kad Peter Pavlensky, maitinantis save su nagu į raudoną aikštę, nenorėjo parodyti visų žmonių, kaip jo kiaušiniai bolshaw skausmas skausmas, - sakė jis yra labai svarbus dalykas, kad kiekvienas, kuriam reikia ir tai nėra Mažiau svarbūs, visi, kurie to nereikiapuikiai suprato.

Ir jei jis nusprendė tai padaryti šortuose, tada trumpikės iš karto tampa pranešimo dalimi. Ir jie supainiojo visas korteles. Taigi nuogumas yra plaunama prasmė, nulinis gelio tepalas su sąnarių skausmas, švarus drobė. Viskas prasideda su juo, tačiau ji nesuteikia ir negarantuoja rezultato iš meno. Ji gali viską žinoti ir nieko.

Bet nuogas kūno našumas iš karto paverčia šį menininką į tikslą " Jūs sukuriate spektaklius nuo m. Tuo metu aš dar neturėjau baldų, tai buvo net nežinoma, kai miesto pabaiga yra mano namai. Bet aš jau žinojau, kad jis buvo mano ir kad turėjau gyventi likusį savo gyvenimą. Ką aš padariau anksčiau, aš prisimenu viską ir suprantu viską, bet jis praėjo, apverstas. Tiesiog suraskite duris į spektaklį ir apskritai kitomis ataskaitos formomis - nelinijomis, dažnai ne su pusiau diagrama, kurią pateikia žiūrovas - aš paėmė tris dešimtmečius.

  1. Skauda krutine ikvepiant
  2. Liga raiščių sąnarių
  3. Tasan chondroitino ir gliukozamino
  4. Fedor Pavlov-Andreevich "Atėjo laikas apie tai visapusiškai augti - nuo šio pirmadienio aš nebėra direktorius Valstybinės galerijos Solyanka.

Bet dabar tai yra labai kieta ir labai įdomu gyventi. Kartais aš manau: Net jei aš būsiu rytoj, aš jau gyvenau neįtikėtinai nuostabų gyvenimą.

Tai buvo beveik viskas, ir aš ne visai gaila, ir nebijok eiti. O kaip apie ateities planus? Kokie projektai turėtų būti laukiami Maskvoje?

Valstybinėje galerijoje "Solyanka" dabar rengiame tris parodas visos jos yra specialūs Maskvos bienalės projektai šiuolaikiniam menuikuris tiesiog turės daug apie žmones apie spektaklius, nuogumą ir apie tai, kaip Spektaklių menas sukelia gyvenimo taisykles ir kaip kartais jie pažadina.

Vienas projektas vadinamas "Intymios nuotraukos" yra ekspozicija apie nuogumą britų šiuolaikiniame darbe. Mes atnešame labai svarbų menininką ir fotografą Manuel Vazona. Jis veiks su septyniais Rusijos spektakliais, kurių kiekvienas atliks savo veiklą per 7 dienas galerijos salėse. Šios parodos menininko vardas yra paslėptas - Rusijos "menininkas": kiekvienas menininkai bus pastatyti ant sienos, kuriai atsiras spektaklis.

Ir kiekvienas iš jų nuspręs, koks dydis palikti vaizdą: spraga, maža skylė arba visas langas. Paroda bus skirta bolshaw skausmas skausmas Amerikos spektakliui, o dabar architektas Vito Acconchi, net m. Pabaigoje padarė keletą darbų, kurie pasuko meno istorijos kursą. Jis, beje, pažadėjo ateiti ir susitikti su Maskvos visuomene. Dabar mes paskelbėme minios komplikacijos kampaniją šiems projektams, nes valstybė dabar yra beprasmiška tokiems pinigams, ir rėmėjai yra panašūs dalykai, deja, be abejonės.

Todėl tikiuosi, kad Solikio žiūrovai. Prieš dvejus metus jie padarė taip, kad paroda "menininkų zoologijos sodas" įvyko ir tapo svarbiu etapu mums visiems. Ar laikotės informacijos darbotvarkės? Jei esate apie naujienas, aš ne visada suprantu, tepalas terpentino ligų sąnarių tai, kuriai šaliai, Brazilijai ar Rusijai man reikia sekti pirmiausia, todėl kartais nuspręsiu, kad jie visai neskaito.

Be to, abiejose šalyse dabar krizė yra dabar bolshaw skausmas skausmas iš vienos iš jų jie ateina į visas liūdnas naujienas. Nėra naujienų ramiai. Bet kartais jie išmeta darbo priežastį: čia, pavyzdžiui, Rio pakraštyje, kai kurie bičiukai, savanoriški miško sanitarinės plokštės, nukryžiuotos 14 metų juodojo paauglio, kurį gamina parduotuvėse, lempos.

Susieta su dviračiu fiksuoto kaklosumuštas ir paliekamas per naktį. Prieš metų, kitaip daroma su vergais Brazilijoje. Apskritai pasikeitė mažai. Šis epizodas bus penktojo "laikinojo paminklo" priežastis. Šioje serijoje pasirodys 7 valandas ir dokumentuoti juos į vergijos atmintį - ir apie tai, kas jau yra istorijoje, ir apie tai, kas vyksta prieš mūsų akis. Rusijoje, su juo, viskas yra tvarkinga. Maskvoje, apie milijoną žmonių, daugiausia imigrantų iš Centrinės Azijos.

Jei tik tam tikra tarptautinė organizacija atėjo į galvą ieškoti, kaip jie gyvena, ką jie valgo ir kaip jų laikinieji savininkai juos sumuoja! Kiekvienas Vakaruose yra susirūpinęs dėl Rusijos gėjų likimo ir iš tikrųjų kenčia tik gėjų paaugliams, kurie nekenčia ir per kuriuos viskas yra sujaudinta, įskaitant savo tėvus, ir valstybė tai padeda tai labai daug.

Kalbant apie Rusijos gėjų kančias apskritai, Maskvoje ir Sankt Peterburge, jie, mano nuomone, gyvena paprastai: Taip, jiems neleidžiama vykdyti gėjų bolshaw skausmas skausmas ir suteikti jiems į veidą, jei jie išvyksta į protestąbet daugelis jų gyvena patogiai ir nemokamai. Deja, žanras, kuriame dirbau kaip menininkas, vis dar yra gana toli nuo faktinės visuomenės ir politinės situacijos. Esu didelis Peter Pavlenskio gerbėjas, turintis puikų darbą su šia medžiaga.

Kaip jūs, asmuo, kuris yra daug ir dažnai užsienyje, gydyti Maskvos pasaulietinį gyvenimą arba tiesiog kalbant, Tusovka? Turiu arba buvo - aš nežinau, ar jis tęsis savo gerą aktą IDOL - pirmaujanti interneto televizija "O ne, ne tik! Čia yra jo būdas stebėti ar net pažvelgti į pasaulietinį gyvenimą Rusijoje, atrodo, man atrodo. Apskritai, jis nežino niekam pagal pavadinimą, nei veidą, žmogus išaugo ant kai kurių kitų dalykų, niekada neatidarė žurnalo Sveiki!

Ir jie kenčia, kenčia tiek, o tada: "Ir jūs nežinote, kas aš taip aš? Olegas - beveik "Marseille Proust" šiuolaikinė rusų kultūra. Prunuer buvo labai serga, gulėjo namuose ir parašė kilometrus apie sudėtingus pasiūlymus, kurio pagrindas buvo beveik išgarintos "Madelen" slapukų prisiminimai, atidaryti arbatos ir skirtinguose terminėsathwater eSivers. Ir Olegas vėl atėjo su man šaukia šukuosena.

Jis taip pat turėjo tokį ilgį: "Na, eikime dabar paklausti to paties dalyko plaukuose. Tu esi tas pats šukuosena? Ar galiu su jumis fotografuoti? Kitą dieną aš atėjau į Maskvą, aš einu į tam tikrą partiją "arrow", aš stoviu su draugais ir pasakysiu šią linksmą istoriją.

lengvasbudasmestirukyti

Ir jūs įsivaizduojate, tuo momentu, metų metų mergina išaugo į plačią krūtinę ir odos lietaus praeina mus. Ir bolshaw skausmas skausmas žodžiais apie Fed Curekhin Ji staiga užšąla, sustabdo savo draugą ir šaukia visą juostą: "Andrei, atrodo, tai šukuosena!

Yra net istorija apie vieną jauną ponia-mados dizainerį, kuris jau pasirodė Rio mados Wiki ir San Paulo Fashion Wiki Brazilai žaviai peradresuoti angliškus žodžius ir nusprendė pabandyti Londone. Ji ateina ten, visi save svyruoja, ir jos paso kontrolės klausiama: "ir kodėl tu čia atvyko? Eikite geriau nei man "Google".

Apskritai viskas yra labai panaši. Aš, žinoma, už tai, kad darbai parduodami. Yra trys galerijos, kurias aš darau: vienas San Paulo, vienas Rio ir vienas Paryžiuje. Jie susiję su manimi su pagarba ir nereikalauja man paversti spektaklius į kažką, kurį lengva parduoti.

Bet jei taip atsitiks, jei gimęs gražus objektas, gimsta nuotrauka ar skulptūra, tada aš esu labai laimingas ir duosiu galeriją, nes daugelis mano pasirodymų ir įrenginių reikalauja biudžeto ir kur jis kilęs?

Bet kai pradėsite galvoti apie bolshaw skausmas skausmas konkrečiai, nieko neįvyksta. Esu įsitikinęs: jei darote viską, kas teisinga, tada su tuo, kai jūsų darbas mene pradės jums atnešti pinigus. Galų gale, prieš 7 metus padarė savo pirmuosius rezultatus, todėl esu gana jaunas autorius.

Tačiau pinigai nėra svarbiausias dalykas. Svarbiausia yra pabandyti ne veidmainiai ir pasakyti, ką jie diktuoja, kad per jus eina. Tai yra sunkiausia užduotis. Jo autoriaus antrašte "Persirengimo kambarys" Olga Zipenyukas susitinka su kitam herojui MH iškart po treniruotės ir sukelia ją - šilta ir atsipalaidavusi - Frank pokalbį: pirmiausia apie paties treniruotę ir tada apie viską pasaulyje.

Šiame kambaryje yra dailininkas ir direktorius Valstybinės galerijos Solyanka Fedor Pavlov-Andreevich. Kaip dažnai atsitiks čia "perpakavimo" sporto salėje? Kai gerbiu save, tada penkis kartus per savaitę. Bet čia yra aplinkybių, aš esu beveik skrydžio palydovas, aš visą laiką skrendau. Ir skrydžio dieną neįmanoma sportuoti, tik jogoje. Kadangi skrydis silpnina imunitetą, kai skrendate, vis dar sergate. Ir kai sergate - negalite įkelti, kitaip jūs rimtai susirgsite.

Skristi hellish yra žalingas - kaip aš kartais padaryti keturis transatlantinius skrydžius per mėnesį, tada aš žinau viską apie tai. Štai kaip Marija Candida de Melo buvo mokoma, mano Brazilijos ligonio gydytojas. Pirmasis - niekada nėra skonio šiukšlių. Viskas, kas yra šeriama plokštumoje, nėra žinoma, kada ir tada atnešė į orlaivį. Jis paklausë: „Kaip reikalai?

Šiuolaikiniai tėvai, sužinoję, kad jų vaikas rūko, netenka žado ir eina iš proto. Rodos jokio skirtumo, ar patys tėvai yra rūkaliai, ar nerūkantieji. Kaip galėjai būti toks kvai­ las?

Iðsilaikyti visà likusá gyvenimà? Ko tu lauki? Tu jau viskà padarei. Tu – nerûkantis. Ko að laukiu? Jûs tampate nerûkanèiuoju, kai surûkote savo paskutinæ cigaretæ. Svarbu, kad jûs nuo pat pradþiø bolshaw skausmas skausmas laimingas nerûkantysis. Kaip galite pareikðti: „Noriu bûti nerûkanèiuoju“, o pas- kui sakote: „Noriu cigaretës“? Tai prieðtaravimas. Sakydami: „Að noriu cigaretës“, jûs pasakote: „Noriu bûti rûkalius. Juk jûs jau þinote, ko norite ið tikrø- jø, todël nebekankinkite savæs.

Jums tereikia nustoti dusinti save. Jûs neturite nustoti gyventi. Paþvelkite, kaip viskas paprasta. Keletà dienø jums teks gyventi su nedidele trau- ma. Atprantant nuo nikotino jûsø kûnas patirs ðioká toká nemalo- numà. Taigi atminkite: jûs nesate blogesnis negu buvote. Bûtent tai jûs kentëte visà gyvenimà rûkydamas: kiekvienà kartà, kai miegodavote, bûdavote baþnyèioje, prekybos centre ar biblio- tekoje. Atrodo, kad kai buvote rûkalius, tai jûsø netrikdë.

Taèiau jei nesiliausite rûkyti, tai kæsite ðá vargà visà likusá gyvenimà. Ne cigaretës sukuria valgio malonumà ar draugiðkà atmosferà per susitikimà – jos tai naikina. Net kol jûsø podagra alkoholis vis dar jauèia nikotino potrauká, valgymas ir susitikimai su draugais bûna nuo- stabûs.

Pats gyvenimas yra nuostabus. Dràsiai eikite á vakarëlá, net jei ten bus dvideðimt rûkaliø. Atminkite, kad vargstate ne jûs, o jie. Kiekvienas ið jø mielai norëtø bûti jûsø vietoje. Më- gaukitës grieþdamas pirmuoju smuiku ir bûdamas dëmesio cent- re. Neberûkymas yra puiki pokalbio tema, ypaè kai rûkaliai ma- to, kad jûs esate linksmas ir besiðypsantis.

Jie galvos, kad jûs nepaprastas þmogus. Svarbu, kad jûs nuo pat pradþiø mëgautu- mëtës gyvenimu. Nëra reikalo jiems pavydëti. Tai jie pavydës jums. Iðsiaiðkinkite, kurio. Kai kurie þmonës supran- ta ir tiki viskuo, kà að sakau, taèiau startuoja su praþûties ir nusi- minimo jausmu, lyg vyktø kaþkas baisaus. Jûs darote ne tepalai osteochondrozė visi tai, kà norëtumëte padaryti, bet ko norëtø kiekvienas rûkalius ðioje planetoje.

Naudodamasis bet kuriuo metodu, rûkalius mëgina pasiekti tam tikrà proto bûsenà, todël kai tik galvoja apie rûky- mà, jis sako sau: „VALIO! Pradëkite su tokiu nusiteikimu ir niekada jo nepraraskite. Likusioji knygos dalis yra skirta tam, kad suprastu- mëte, kodël alternatyvos nëra. Jei laikysitës ðiø paprastø nurodymø, jums negali nepasi- sekti. Duokite iðkilmingà pasiþadëjimà, kad daugiau jûs nie- kada, niekada neberûkysite, nekramtysite ir neèiulpsite nieko, kas turi savyje nikotino, ir laikykitës savo pasiþadëjimo.

Aiðkiai supraskite: nëra absoliuèiai nieko, kà reiktø mesti. Tuo að nenoriu paprasèiausiai pasakyti, bolshaw skausmas skausmas jums bus maloniau gyventi bûnant nerûkanèiuoju jûs tai þinojote visà gyvenimà.

Taip pat að nenoriu pasakyti, kad nors nëra racionalios prieþas- ties, kodël jûs rûkote, jûs privalote patirti tam tikrà malonumà ar ramstá, nes kitaip to nedarytumëte. Tai, kà að noriu pasakyti – rûkyme nëra jokio tikro malonumo ar ramsèio. Tai tik iliuzija, lyg galvos dauþymas á sienà tik todël, kad bûtø malonu, kai nu- stosite.

Nëra tokio dalyko, kaip uþkietëjæs rûkalius. Jûs tik esate vienas ið milijonø, papuolusiø á ðiuos klastingus spàstus. Kaip ir milijonai kitø buvusiø rûkaliø, kurie kaþkada galvojo, kad nega- lës iðsigelbëti, jûs vis dëlto iðsigelbëjote.

Kiek kartø gyvenime besvertumëte rûkymo privalumus ir trûkumus, iðvada daugybæ kartø bûtø ta pati: „Nustok tai daryti.