Sanariu gydytojas

Apdraustasis, gavęs VLK pranešimą apie jam skirtą sąnario endoprotezą, turi teisę vieną kartą atidėti sąnario endoprotezavimo operaciją ne daugiau kaip 1 metams. Liemenį pakreipkite šiek tiek į priekį — sumažės kojų apkrova. Kol žinote, kaip u tuo uitvarkyti, galite jį pręti iš vių puių ir grįžti į Jan 29, · Migrena nuo vaikystės.

Sanariu gydytojas ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos toliau — VLK centralizuotai perka ir prireikus nemokamai skiria sąnarių endoprotezus, jų komponentus ir priedus asmenims, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu toliau — apdraustieji.

Veiksmų seka: 1.

Žandikaulio sąnario gydymas

Įvertinęs apdraustojo būklę, šeimos gydytojas arba gydytojas specialistas siunčia jį konsultuotis sanariu gydytojas asmens sveikatos priežiūros įstaigą, teikiančią sąnarių endoprotezavimo paslaugas toliau — ASPĮ. Apdraustasis gali pasirinkti ASPĮ, kurioje jam būtų suteiktos konsultavimo ir sąnario endoprotezavimo paslaugos. ASPĮ gydytojas ortopedas traumatologas nustato diagnozę ir informuoja apdraustąjį apie operacijos tikslingumą bei sąnario endoprotezo įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarką.

Jei apdraustasis nusprendžia operuotis, jį konsultavęs gydytojas ortopedas traumatologas užpildo vieną iš nustatytos formos prašymų: a prašymą skirti kompensuojamąjį standartinį, specialųjį arba individualų sąnario endoprotezą planine tvarka jei pacientui turi būti atliekama planinė sąnario endoprotezavimo operacija ; b prašymą skirti kompensuojamąjį revizinį sąnario endoprotezą jei sanariu gydytojas turi būti atliekama revizinė sąnario endoprotezavimo operacija planine tvarka ; c prašymą skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą skubos tvarka jei pacientui turi būti atliekama skubi sąnario endoprotezavimo operacija.

Gydytojas ortopedas traumatologas ar įgaliotasis darbuotojas registruoja ir pateikia prašymą VLK per Eilių ir atsargų valdymo informacinę sistemą toliau — EVIS.

Žandikaulio sąnario gydymas Klaipėdoje

Prašymas pateikiamas per 5 darbo dienas nuo konsultacijos ar gydytojų konsiliumo dienos. VLK pagal pateikto prašymo datą įtraukia apdraustąjį į kompensuojamojo sąnario endoprotezo skyrimo eilę jo pasirinktoje ASPĮ. Jei apdraustajam turi būti atliekama skubi operacija, jis į eilę įtraukiamas pirmumo tvarka.

sanariu gydytojas

VLK per 10 darbo dienų nuo apdraustojo sanariu gydytojas į jo pasirinktos ASPĮ eilę dienos išsiunčia asmeniui paštu pranešimą apie sanariu gydytojas į eilę. Standartinius kompensuojamuosius sąnarių endoprotezus VLK eilės tvarka skiria apdraustiesiems pagal jų įrašymo į kompensuojamojo sąnario endoprotezo skyrimo eilę pasirinktoje ASPĮ datą. Įrašius apdraustąjį į sąnario endoprotezo skyrimo eilę, VLK priima sprendimą dėl sąnario sunkus sąnario skausmas ką daryti skyrimo: a jei VLK priima sprendimą skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą, per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos apdraustasis informuojamas registruotu laišku; b jei VLK priima sprendimą neskirti kompensuojamojo sąnario endoprotezo, per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos apdraustasis apie tai paštu informuojamas, nurodant tokio sprendimo priežastis.

Saugus bėgimas „Rimi Vilniaus maratone“: kaip išvengti galimų traumų ir kitų sveikatos sutrikimų?

Jei VLK nustato, kad asmuo yra nedraustas privalomuoju sveikatos draudimu, sąnario endoprotezas neskiriamas, o prašymo skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą vykdymas sustabdomas ne ilgiau kaip 1 mėnesiui.

VLK per 5 darbo dienas nuo šio prašymo vykdymo sustabdymo dienos informuoja apie tai asmenį raštu. Pranešime nurodoma prašymo vykdymo sustabdymo priežastis ir terminas, iki kurio VLK turi būti pateikiami paciento draustumą patvirtinantys dokumentai.

Jei iki nustatyto termino šie dokumentai negaunami, asmuo išbraukiamas iš eilės.

sanariu gydytojas

Apdraustasis suderina sąnario endoprotezavimo operacijos datą su ASPĮ gydytoju ortopedu traumatologu. Operacija turi būti atliekama per dienų nuo sąnario endoprotezo skyrimo. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Jei apdraustajam turi būti atliekamos dvi ar daugiau sąnarių endoprotezavimo operacijos, dėl kiekvieno numatomo implantuoti kompensuojamojo sąnario endoprotezo turi būti teikiamas atskiras prašymas.

sanariu gydytojas

Visi dėl to paties apdraustojo pateikti prašymai registruojami EVIS vienu metu, bet į eilę apdraustasis įtraukiamas tik dėl vieno iš jam reikiamų kompensuojamųjų sąnarių endoprotezų skyrimo. Dėl kito sąnario endoprotezo skyrimo apdraustasis įrašomas į eilę ne anksčiau kaip po 6 mėnesių jei operacija turi būti atliekama skubos tvarka, ši nuostata netaikoma.

sanariu gydytojas

Apdraustieji, laukiantys numatytos sąnario endoprotezavimo operacijos, gali patys pasitikrinti savo vietą eilėje ir sužinoti kitą jiems svarbią informaciją VLK interneto svetainės www. VLK, gavusi apdraustojo prašymą įrašyti jį į kitos jo pasirinktos ASPĮ eilę, per 10 darbo dienų nuo šio prašymo gavimo dienos įrašo jį į naujai pasirinktos ASPĮ apdraustųjų, laukiančių sąnario endoprotezo skyrimo, eilę pagal jo įtraukimo į anksčiau pasirinktos ASPĮ eilę datą.

Apdraustajam išsiunčiamas pranešimas apie įtraukimą į sanariu gydytojas kitoje jo pasirinktoje ASPĮ. Apdraustasis, gavęs VLK pranešimą apie jam skirtą sąnario endoprotezą, turi teisę vieną kartą atidėti sąnario endoprotezavimo operaciją ne daugiau kaip 1 metams. Jei kompensuojamasis sąnario endoprotezas skiriamas pirmą kartą ir apdraustasis nesuderina operacijos datos, atsisako raštu operuotis, nesutinka su siūloma operacijos data, neatvyksta operuotis numatytu metu arba gydytojas sanariu gydytojas traumatologas nustato, kad jis negali būti operuojamas dėl kontraindikacijų, apdraustojo prašymo skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą vykdymas automatiškai sustabdomas 1 metams.

Apdraustojo vieta kompensuojamojo sąnario endoprotezo skyrimo eilėje pasirinktoje ASPĮ arba jam skirtas kompensuojamasis sąnario endoprotezas jo prašymu kitam apdraustajam neperleidžiamas ir iš vienos ASPĮ į kitą nepervežamas — jis eilės tvarka atitenka kitam apdraustajam, įrašytam į eilę toje pačioje ASPĮ.

Peties sąnario skausmo priežastys ir gydymas - joniskiokrepsiniomuziejus.lt

Apdraustasis, kuriam buvo skirtas kompensuojamasis sąnario endoprotezas, bet nebuvo atlikta sąnario endoprotezavimo operacija, turi teisę vieną kartą būti pakartotinai įrašytas į jo pasirinktos ASPĮ eilę pagal ankstesnio įtraukimo į šią eilę datą. Šia teise apdraustasis gali pasinaudoti 1 metų laikotarpiu, skaičiuojamu nuo sąnario endoprotezo skyrimo dienos.

Norėdamas būti pakartotinai įrašytas į pasirinktos ASPĮ eilę, apdraustasis tiesiogiai arba paštu pateikia VLK laisvos formos prašymą grąžinti jį į pasirinktos ASPĮ eilę pagal ankstesnio įtraukimo į šią eilę datą ir pakartotinai skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą.

Kaip suvaldyti migrena Dec 10, · — Kaip apibūdintumėte tipinį migrenos atvejį? Gyvenimas su arterine hipertenzija: kaip suvaldyti ligą? Neišreikšti jausmai pradeda kauptis tuose organuose, kurie yra atsakingi už jų išraišką. Migrena nuo vaikystės.

VLK, gavusi apdraustojo prašymą grąžinti jį į eilę, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio prašymo gavimo dienos įtraukia apdraustąjį į jo pasirinktos ASPĮ eilę ir apie tai jį paštu informuoja.

Jei apdraustasis per nustatytą terminą nesikreipia dėl sanariu gydytojas grąžinimo į eilę arba, pakartotinai gavęs kompensuojamąjį sąnario endoprotezą, nesuderina sąnario endoprotezavimo operacijos datos, atsisako raštu operuotis, nesutinka su siūloma šios operacijos data, neatvyksta operuotis numatytu metu arba gydytojas ortopedas traumatologas nustato, kad apdraustasis negali būti operuojamas dėl sanariu gydytojas, jis yra išbraukiamas iš kompensuojamojo sąnario endoprotezo skyrimo eilės.

Apdraustasis, pakeitęs gyvenamąją vietą, apie tai turi raštu informuoti VLK, pateikdamas laisvos formos prašymą atnaujinti kontaktinius duomenis.